Zamów bezpłatna prezentację i poznaj
 
 

ECM- system TEZIS to współczesny i pewny system elektronowego przepływu dokumentów. System TEZIS jest wygodnym instrumentem kontroli dyscypliny wykonawczej i sprzyja podwyższeniu zarządzania i kontrolowaniu organizacji, pozwalając złożyć obiektywne pojęcie o stanie stan rzeczy w firmie, zaprowadzić porządek w przepływie korporacyjnej informacji.

Funkcjonalność

Architektura systemu pozwala efektywnie wykorzystać jej funkcjonalne możliwości jak dla oddzielnej organizacji, tak i dla kierowania siecią podwładnych instytucji.

Przewagi

Szerokie możliwości typowego rozwiązania bez dodatkowych kosztów

Bezpieczeństwo i odporność

Giętki mechanizm rozgraniczenia praw dostępu do funkcji i danych systemu. Wsparcie grup i roli użytkowników, hierarchiczna struktura grup użytkowników z dziedziczeniem ograniczeń

 
 

Moduł "Jedyny holding" jest przeznaczony dla automatyzacji roboczych procesów, związanych z obróbką dokumentów, a także dla kontroli wykonania związanych z nimi rezolucji i zadań w każdej z kompanii holdingu, co spełnia informacyjną wymianę w ramach holdingowej struktury.

Analiza Współdziałania

Analiza współdziałania samodzielnych instytucji,wchodzących do jednej holdingowej struktury w ramach przepływu informacji

Jedyna Baza Holdingu

Stworzenie w jedynej bazie danych TEZIS warunków dla autonomicznego funkcjonowania systemów elektronowego obiegu dokumentów oddzielnych instytucji holdingowej struktury

Mechanizmy Wymiany Systemów

Stworzenie mechanizmów interakcji dokumentu elektronicznego poszczególnych instytucji działających razem w jednej bazie danych TEZIS

 
 

Mobilna wersja nadaje możliwość pracować w systemie TEZIS z mobilnych urządzeń tak, aby maksymalnie efektywnie wykorzystać ograniczone możliwości ekranów mobilnych urządzeń i sensorowe kierowanie.

Każde Urządzenie

Wszystkie elementy interfejsu systemu są adaptowane pod zarząd touch - screen i użycie wbudowanych sensorowych klawiatur urządzeń.

Każdy Ekran

Technika mobilna ma wielką różnorodność ekranów, zarówno wielkość i orientację

W dowolnym momencie

ЕСМ-system TEZIS realizuje możliwość zarządzania zadaniami i dokumentami w dowolnym miejscu na świecie.

 
 

TEZIS : Portal jest jedynym punktem dostępu do korporacyjnej informacji w formie web- portalu.

Wymagane usługi

Ustawienie wymaganych dla codziennych usług roboczych (informacje o pogodzie, aktualności, wydarzeń branżowych i tak dalej.

Zawiadomienia

Otrzymanie zawiadomień z ЕСМ systemu TEZIS na Portalu

Zawartość

Publikacja dokumentów i aktualności, prowadzenie forum i bloga i oddalony dostęp współpracowników do tego

 
 

System TEZIS jest opracowany na platformie CUBA, co pozwala stwarzać biznes-aplikacje i będącą wynikiem uogólniania więcej niż dziesięcioletniego doświadczenia budowy korporacyjnych stosowań, zjednoczonej ze współczesnymi technologiami opracowania oprogramowania.

Cross-platform

Możliwość pracy pod dowolnym operacyjnym systemem i praktycznie z każdym systemem kierowania bazami danych (SZBD), w tym swobodnie rozpowszechniane;

Audyt

Automatyczny audyt działań użytkowników, w tym historii zmian danych;

Studio

Obecność narzędzia, co pozwala projektować elementy przeznaczonego dla użytkownika interfejsu (kartki, informatorzy) w wizualnym reżimie (CUBA Studio).

 
 

Doradztwo jest integralną częścią kompleksowej pracy po wprowadzeniu biznes-decyzji czy systemu na ogół. Rezultat pracy analityków i fachowców jak z boku Państwa kompanii, tak i ze strony ECM pojawia się realnie czynny system, zintegrowany do IТ-infrastruktury kompanii, jest wykorzystywany współpracownikami, a tym samym zwiększa wydajność firmy.

Opracowane reglamenty są ustalone w ECM-systemowi i stają się integralną częścią potocznej działalności Państwa kompanii.

Szeroki zakres usług — przewaga kompanii "Centrum Kompetencji ECM Sp. z o.o."

 

Zobacz więcej
 
 

Każdy klient otrzymuje gotową decyzję, co zamyka aktualne biznes-potrzeby, a także kompleksowe usługi z wprowadzenia, opracowania, wsparcia i rozwoju ECM-systemu.