Zamów bezpłatna prezentację i poznaj
 
 

DIRECTUM — System zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (Enterprise Content Management), pozwala zbudować pełnowartościowy system elektronowego obiegu dokumentów Panstwa przedsiębiorstwa.

 
 

Architektura DIRECTUM jest oparta na własnej pewnej przedmiotowo-orientowanej platformie. Narzędzie opracowania IS - Builder odkrywa możliwości dla szybkiego nastrajania, wysokiej skalowalności, łatwej adaptacji systemu pod potrzeby konkretnego Klienta, pod jego procesy biznesowe i zadania siłami IT- specjalistów Klienta, bez dołączenia sprzedawcy.

 
 
 

Elastyczność nastrajania

Przedmiotowy-orientowane narzędzie opracowania.

Łatwy system adaptacji specjalnie dla procesów biznesowych i zadania.

Rozmiary

! Jednoczesna praca 10 000 użytkowników.

Operatywny dostęp do 18 000 000 dokumentów w systemie.

Decyzje dla holdingów z setkami filii i spółek zależnych.

Graniczna wygoda

Znajomy interfejs Windows klienta.

Internetowe i mobilne aplikacje dla klienta na iPad i Surface.

Nauczanie w systemie.

 
 
 
 

Architektura pozwala budować elastyczną infrastrukturę zarządzania treścią w przedsiębiorstwie i rozwiązywać różne problemy biznesowe.

 
 

DIRECTUM zawiera zestaw komponentów, modułów i rozwiązań, które pozwalają wybrać najlepsze dla Państwa celów biznesowych, skład systemu. Możecie zacząć od wprowadzenia podstawowych modułów do organizowania archiwum dokumentów elektronicznych, a potem — poszerzyć możliwości systemu elektronowego obiegu dokumentów ze względu na zastosowanie rozwiązań biznesowych do zarządzania umowami, spotkaniami, projektami i tak dalej.

 
 
 
 

Mobilne decyzje na bazie DIRECTUM pozwalają wykorzystać szeroką funkcjonalność korporacyjnego ECM-systemu przy pracy w dowolnych warunkach z różnych urządzeń i systemów operacyjnych.

I nadają wygodne instrumenty:

  • prace z korporacyjną informacją w reżimie 24/7;
  • nieprzerwanego współdziałania z kolegami i partnerami;
  • uczestnictwa w roboczych procesach poza biurem (w wyjeździe służbowym, u klienta czy z domu).
 
 

Wideo zapozna z funkcjonalnością systemu; pokaże jak DIRECTUM rozwiąże konkretne problemy i wyzwania biznesowe, pokaże dodatkowe możliwości.

DIRECTUM – jest ośrodkiem infrastruktury informatycznej firmy. Poznaj system bliżej!

 
 
 

Państwu jest zawsze dostępna potężna komanda wprowadzenia, wykwalifikowane nauczanie, badanie procesów biznesowych organizacji, budowa modeli "jak jest" i "jak będzie", rozumna modernizacja kluczowych procesów biznesowych, testowa i przemysłowa eksploatacja, stałe wsparcie, konsultacje po rozwoju systemu po wprowadzeniu.

Opracowane reglamenty przymocowują się w ECM-systemowi i stają się integralną częścią potocznej działalności Waszej kompanii.

Szeroki zakres usług – przewaga kompanii "Centrum Kompetencji ECM Sp. z o.o."

 
 
Zobacz więcej
 
 

Każdy klient otrzymuje gotową decyzję, co zamyka aktualne biznes-potrzeby, a także kompleksowe usługi z wprowadzenia, opracowania, wsparcia i rozwoju ECM-systemu.